Landa i Nu-rummet.

Vill du stämma möte med dig själv och dina egna inre rum? I min roll som Certifierad Coach erbjuder jag coachande samtal, stöd och inspiration. Jag har valt att kalla det för att du skapar dig ett Nu-rum. Det är i ditt nu som du har det största handlingsutrymmet och den största möjligheten att skapa det liv du önskar leva. Stärk din självkänsla och ditt självförtroende – välkommen till NU-RUMMET©/Samtal och Coachning.
/Camilla Gustafsson Glas

Share